Privacy verklaring

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Lingery by Me
Je leest op dit moment de privacy verklaring van Lingery by Me. Lingery by Me is een webshop die zich richt op het lingerie en uitgaanskleding. Denk hierbij aan een outfit voor een date of gewoon een lingerie voor thuis. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Lingery by Me verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Lingery by Me, neem dan gerust contact op!
Info@lingerybyme.nl | 0646282471 | Brede Hilledijk 267D |3072NH | Rotterdam |Kvknr: 66806038
Doelgegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Lingery by Me. Deze worden hieronder toegelicht.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Lingery by Me stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Lingery by Me. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
02. Contact opnemen
Jouw gegevens worden opgeslagen op het moment dat jij een bestelling plaatst op de webshop van Lingery by Me. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het contact opnemen met u voor het geval er iets is wat wij u willen zeggen of vragen.
03. Analytics
De website van Lingery by Me verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.
Ontvangers
De gegevens die Lingery by Me ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Getsitecontrol
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Getsitecontrol.
02. Roundcube
De e-mail van Lingery by Me wordt gehost bij Roundcube. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.
03. WordPress
De website en back-ups van de website worden gehost bij WordPress. Gegevens die jij achterlaat op de website van Lingery by Me zijn op de servers van WordPress opgeslagen.
Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Lingery by Me, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Getsitecontrol. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@lingerybyme.com
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Lingery by Me via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
03. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Lingery by Me of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Jouw rechten
01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Lingery by Me vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Lingery by Me. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Lingery by Me. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Lingery by Me opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Lingery by Me al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
04. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Lingery by Me vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Lingery by Me niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Lingery by Me jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@lingerybyme.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
Plichten
Lingery by Me verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Lingery by Me via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Lingery by Me de betreffende producten niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Lingery by Me met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een product), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
Lingery by Me behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Lingery by Me dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Lingery by Me te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens
Info@lingerybyme.nl | 0646282471 | Brede Hilledijk 267D |3072NH | Rotterdam |Kvknr: 66806038